Dahili Pozisyon (1/6)


Sponsored Links

Bu pozisyonlar, aşağıda tanımlandığı gibi birincil işlevi olan bir veya daha fazla temel bilgi teknolojisinden sorumlu konumlardır. Pozisyon, planlama ve analiz ile ilgili ilke, ve teknikleri uygulamada takdir yetkisini kullanmayı gerektirir. Bunlar;  tasarım; geliştirme ve uygulama; bakım; destek; ve bilgi teknolojisi işlevlerinin yönetimidir.  Sorumluluklar, aşağıdaki işlevleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Planlama ve Analiz
Bilgi teknolojisi gereksinimlerinin toplanmasını ve geliştirilmesini içerir;
bilgi teknolojisi çözümlerini anlama; sistem verimliliğini değerlendirmek , alternatif bilgi teknolojisi seçeneklerini araştırmak ve bilgi teknolojisi çözümleri. (Bir ofisteki  bilgisayarın donanımsal ya da yazılımsal olarak nelere ihtiyacı var gibi.)

Dizayn
İhtiyaçlara hizmet etmek için bilgi sisteminin fiziksel tanımı. Bu kısım verilerin tanımlanmasını içerir. nasıl saklanacağı ve alındığı; kim erişecek? Bunlar; 

  • veri nasıl muhafaza edilir, korunur, dağıtılır
  •  veri ve sistemin güvenliği 
  • ve sistemi çalıştırmak için kullanılacak donanım ve yazılımı tanımlamak.

Örneğin katalog çekimi resimlerini sonradan kullanılmak üzre tarih ya da isimler vererek bilgisayara kopyalamak, dosya sistemi tasarlamak.

Geliştirme ve Uygulama
Program ya da planın geliştirilmesini içerir. Örneğin bir yazılımın, donanım ve yazılım bileşenlerini kurma ve test etme ve tüm sistemin uyumluluğunu kontrol etmek.  Buna ayrıca kullanıcıyı bu geliştirilen sistemlerin nasıl çalıştığı ve donanımın nasıl kullanılacağı konusunda eğitmek de dahildir.

Bakım
Mevcut donanım/ yazılımın izlenmesine ve değiştirilmesine  veya İnternet bağlantı gereksinimlerinin giderilmesine dayanır. 

Destek
Yardım/ destek gibi fonksiyonları yerine getirerek kullanıcıların sistem kullanımına yardımcı olmaktır.


alpinpon
0

Bu pozisyonlar, aşağıda tanımlandığı gibi birincil işlevi olan bir veya daha fazla temel bilgi teknolojisinden sorumlu konumlardır. Pozisyon, planlama ve analiz ile ilgili ilke, ve teknikleri uygulamada takdir yetkisini kullanmayı gerektirir. Bunlar;  tasarım; geliştirme ve uygulama; bakım; destek; ve bilgi teknolojisi işlevlerinin yönetimidir.  Sorumluluklar, aşağıdaki işlevleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Planlama ve Analiz
Bilgi teknolojisi gereksinimlerinin toplanmasını ve geliştirilmesini içerir;
bilgi teknolojisi çözümlerini anlama; sistem verimliliğini değerlendirmek , alternatif bilgi teknolojisi seçeneklerini araştırmak ve bilgi teknolojisi çözümleri. (Bir ofisteki  bilgisayarın donanımsal ya da yazılımsal olarak nelere ihtiyacı var gibi.)

Dizayn
İhtiyaçlara hizmet etmek için bilgi sisteminin fiziksel tanımı. Bu kısım verilerin tanımlanmasını içerir. nasıl saklanacağı ve alındığı; kim erişecek? Bunlar; 

  • veri nasıl muhafaza edilir, korunur, dağıtılır
  •  veri ve sistemin güvenliği 
  • ve sistemi çalıştırmak için kullanılacak donanım ve yazılımı tanımlamak.

Örneğin katalog çekimi resimlerini sonradan kullanılmak üzre tarih ya da isimler vererek bilgisayara kopyalamak, dosya sistemi tasarlamak.

Sponsored Links

Geliştirme ve Uygulama
Program ya da planın geliştirilmesini içerir. Örneğin bir yazılımın, donanım ve yazılım bileşenlerini kurma ve test etme ve tüm sistemin uyumluluğunu kontrol etmek.  Buna ayrıca kullanıcıyı bu geliştirilen sistemlerin nasıl çalıştığı ve donanımın nasıl kullanılacağı konusunda eğitmek de dahildir.

Bakım
Mevcut donanım/ yazılımın izlenmesine ve değiştirilmesine  veya İnternet bağlantı gereksinimlerinin giderilmesine dayanır. 

Destek
Yardım/ destek gibi fonksiyonları yerine getirerek kullanıcıların sistem kullanımına yardımcı olmaktır.


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *