Biçimlendirme kodlarım (3/4)


Sponsored Links

<b> </b>:  bold ( Araya yazdığınız yazıyı kalın yapar. )

·  <i> </i>:  italik ( Araya yazdığınız yazıyı italik yapar. )

·  <u> </u> :underline ( Araya yazdığınız yazıyı altı çizili yapar. )

·  <h1> </h1> :head 1 ( Araya yazdığınız yazıyı 1.başlık yapar ki bu ana başlıktan sonra gelen başlıktır. )

·  <h2> </h2> :head 2 ( Araya yazdığınız yazıyı 2.başlık yapar ki bu 1. başlıktan sonra gelen başlıktır. )

·  <h3> </h3> :head 3 ( Araya yazdığınız yazıyı 3.başlık yapar ki bu 2. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <h4> </h4> :head 4 ( Araya yazdığınız yazıyı 4.başlık yapar ki bu 3. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <h5> </h5> :head 5 ( Araya yazdığınız yazıyı 5.başlık yapar ki bu 4. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <h6> </h6> :head 6 ( Araya yazdığınız yazıyı 6.başlık yapar ki bu 5. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <p> </p> :paragraf ( Araya yazdığınız yazıyı paragraf olarak gösterir )

·  <br> : break ( Yazı bitiminde bir satır aşağı gitmek için kullanılır ve en önemlisi kapatma kodu gerektirmez)

Sponsored Links

·  <img src=””/> – image ekleme( Sayfamıza resm eklemek için kullandığımız koddur. Eklemek istediğimiz resmin adresi src=” bu kısma” eklenmelidir. Örneğin; <img src=”www.alpinpon.com/resim.jpg”/> 

Yine bu kodun da kapanmasına ihtiyaç yoktur. Eğer şu şekil kullanırsanız kod çalışmaz ve yanlış olur;<img src=”www.alpinpon.com/resim.jpg”> </img> 

·  <lu></lu> :(Araya yazdığınız yazılara madde imi ekler)

·  <li></li>  :(Araya yazdığınız yazıları listeler )

·  <a></a>  :(Araya yazdığınız yazılara link verir)

·  <center>   :(Araya yazdığınız yazıları ortaya hizalar)

·  align=”left”  :(Araya yazdığınız yazıları sola hizalar)

·  align=”right” :(Araya yazdığınız yazıları sağahizalar)

·  <hr> :Yatay çizgi çizer

alpinpon
0

<b> </b>:  bold ( Araya yazdığınız yazıyı kalın yapar. )

·  <i> </i>:  italik ( Araya yazdığınız yazıyı italik yapar. )

·  <u> </u> :underline ( Araya yazdığınız yazıyı altı çizili yapar. )

·  <h1> </h1> :head 1 ( Araya yazdığınız yazıyı 1.başlık yapar ki bu ana başlıktan sonra gelen başlıktır. )

·  <h2> </h2> :head 2 ( Araya yazdığınız yazıyı 2.başlık yapar ki bu 1. başlıktan sonra gelen başlıktır. )

·  <h3> </h3> :head 3 ( Araya yazdığınız yazıyı 3.başlık yapar ki bu 2. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <h4> </h4> :head 4 ( Araya yazdığınız yazıyı 4.başlık yapar ki bu 3. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <h5> </h5> :head 5 ( Araya yazdığınız yazıyı 5.başlık yapar ki bu 4. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <h6> </h6> :head 6 ( Araya yazdığınız yazıyı 6.başlık yapar ki bu 5. başlıktan sonra gelen başlıktır. ) 

·  <p> </p> :paragraf ( Araya yazdığınız yazıyı paragraf olarak gösterir )

·  <br> : break ( Yazı bitiminde bir satır aşağı gitmek için kullanılır ve en önemlisi kapatma kodu gerektirmez)

·  <img src=””/> – image ekleme( Sayfamıza resm eklemek için kullandığımız koddur. Eklemek istediğimiz resmin adresi src=” bu kısma” eklenmelidir. Örneğin; <img src=”www.alpinpon.com/resim.jpg”/> 

Yine bu kodun da kapanmasına ihtiyaç yoktur. Eğer şu şekil kullanırsanız kod çalışmaz ve yanlış olur;<img src=”www.alpinpon.com/resim.jpg”> </img> 

·  <lu></lu> :(Araya yazdığınız yazılara madde imi ekler)

·  <li></li>  :(Araya yazdığınız yazıları listeler )

·  <a></a>  :(Araya yazdığınız yazılara link verir)

·  <center>   :(Araya yazdığınız yazıları ortaya hizalar)

·  align=”left”  :(Araya yazdığınız yazıları sola hizalar)

·  align=”right” :(Araya yazdığınız yazıları sağahizalar)

·  <hr> :Yatay çizgi çizer


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *